BIOmedis-E d.o.o.

Ivana Lackovića Croate 53b

10020 Odra, Hrvatska

OIB: HR98012301483

 

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 80444274. Račun društva vodi se kod Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb; IBAN HR77 2340 0091 1105 5067 9. Temeljni kapital društva iznosi 50.000,00 Kuna i uplaćen je u cjelosti. Osoba ovlaštena za zastupanje: Kristina Grujin.

 

OPĆI UVJETI ONLINE KUPNJEUPOZORENJE!
Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete prije korištenja web stranice „BIOmedis.eu“ u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Ukoliko odlučite pristupiti kupnji naših proizvoda putem online kupnje (web shop) ili ste ovu web stranicu posjetili radi dobivanja informacija o pojedinom proizvodu  tada se smatra da ste  upoznati i da ste suglasni sa ovim Općim uvjetima, u suprotnom BIOmedis-E d.o.o. se oslobađa svake odgovornosti. Ako niste suglasni sa ovim Općim uvjetima tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima.I. Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima


1.    Prodavatelj - trgovačko društvo  BIOmedis-E d.o.o., Ivana Lackovića Croate 53b, Odra OIB: HR98012301483 koji djelatnost maloprodaje prirodne kozmetike obavlja pod nazivom „BIOmedis“

2.     „BIOmedis.eu“ - web stranica u vlasništvu Prodavatelja

3.    Kupac - svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda izvršila unos svojih podataka te naručila proizvod

4.    Korisnici „BIOmedis.eu“ – svaka osoba koja web stranicu „BIOmedis.eu“ koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu

5.    Korištenje „BIOmedis.eu“ – pristup stranici www.biomedis.eu radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web shop-a

6.    Online kupnja ili web shop – ostvarivanje kupnje proizvoda putem „BIOmedis.eu“

7.    Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na „BIOmedis.eu“, a koje je moguće kupiti putem web shop-a


II. Opće odredbe


1.    Ovim Općim uvjetima online kupnje (dalje: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Korisnika „BIOmedis.eu“, Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje „BIOmedis.eu“ i online kupnje.

2.    Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

3.    Putem „BIOmedis.eu“ moguće je izvršiti kupnju proizvoda u Republici Hrvatskoj što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.

4.    Korištenjem „BIOmedis.eu“ smatra se da je korisnik iste upoznat s ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća.  Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik „BIOmedis.eu“ nije pročitao Opće uvjete.

5.    Ovi Opći uvijeti online kupnje predstavljaju, u smislu Članka 43. Zakona o zaštiti potrošača, Prethodnu obavijest.

6.    Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

7.    Korisnici „BIOmedis.eu“ dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi „BIOmedis.eu“ 

8.    Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj „BIOmedis.eu“ zbog čega su Korisnici „BIOmedis.eu“ dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

9.    Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup „BIOmedis.eu“ i podatcima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja „BIOmedis.eu“ ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje „BIOmedis.eu“


III. Web shop


1.    Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se kupac registrira na za to predviđenom mjestu na „BIOmedis.eu“. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podatci) na e-mail Kupca biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i e-maila.

2.    Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na „BIOmedis.eu“, a uz svaki proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda, cijeni, cijeni dostave kao i drugi podatci.

3.    Odabir željenog proizvoda vrši se  spremanjem u „košaricu“ klikom na link „Dodaj u košaricu“. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćene cijene, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača) Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

4.    U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Naruči“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Košarica“ na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom registracije, adrese dostave,  potvrditi ili eventualno izmijeniti dostavu računa i odabir načina plaćanja ( plaćanje pouzećem ili plaćanje karticom). Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička osoba ili pravna. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da kupac unese sve tražene podatke.

5.    Po izvršenju naprijed navedenih koraka web shop-a i odabirom „Naruči“ na stranici „Košarica“, sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Registracija“ ukoliko niste registrirani tj. na stranicu „Informacije o narudžbi“ ukoliko ste već registrirani, a na kojoj se nalaze podatci o broju narudžbe, plaćanju  kao i obavijest o odaslanju potvrdnog maila koji sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obavijest o e-mail adresi i broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije.

6.    Detaljnije objašnjenje procesa online kupnje Kupac može dobiti odabirom linka „Kako naručiti“  koji se nalazi u zaglavlju (Footeru) na „BIOmedis.eu“.


IV. Cijena
 
1.   Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV. Prodavatelj istaknute cijene ažurira svaki 1 sat zbog čega postoji mogućnost da cijene svakih 1 sat budu različite na „BIOmedis.eu“.

2.    Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

3.    Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi narudžbe.


V. Plaćanje

1.   Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može izvršiti putem:

a)  Plaćanjem prilikom preuzimanja djelatniku kurirske službe.

b) Općom uplatnicom na račun tvrtke BIOmedis-E d.o.o. otvoren u Privrednoj banci Zagreb d.d.

2.  Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka uplate na žiro-račun Prodavatelja od strane kurirske kuće koja je izvršila dostavu i naplatu, a kada se plaća općom uplatnicom u trenutku primitka uplate na IBAN Prodavatelja.

 

VI. Jamstvo

1.    Za svaki proizvod iz asortimana Prodavatelja koji je oglašen na  „BIOmedis.eu“ kupac ostvaruje prava da ukoliko nije zadovoljan sa proizvodom može ga vratiti i tražiti povrat novca pismenim putem.

2.    Reklamacija se šalje na e-mail info@biomedis.eu ili poštom na sjedište tvrtke BIOmedis-E d.o.o., Ivana Lackovića Croate 53b, 10020 Odra.


VII. Dostava

1.    Proizvode koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi biti će isporučeni Kupcu najdulje u roku od 48 sati, pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 12h od ponedjeljka do petka, radnim radnom, računajući od dana narudžbe. U slučaju da Kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

2.    Dostavu vrši Prodavatelj angažiranjem dostavne službe MBE Mailbox. 

3.    Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog  oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.

4.    U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.

5.    Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.

6.    Za sve narudžbe predane na „BIOmedis.eu“ troškove dostave snosi Prodavatelj.

7.    Dostava se vrši samo na za područje Republike Hrvatske.


VIII.  Raskid ugovora i povrat

1.    Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 7 radnih dana računajući od dana preuzimanja proizvoda, pisanom obaviješću o raskidu ugovora koju je dužan dostaviti Prodavatelju, na adresu sjedišta istog.

2.    U slučaju iz prethodne točke, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavatelju o svom trošku, na adresu sjedišta Prodavatelja.

3.    Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 49.Zakona o zaštiti potrošača. 

4.    Kupac ima pravo na povrat proizvoda, na teret Prodavatelja u slučaju :

a.    Kada je isporučen proizvod koji nije kupljen
b.    Kada je isporučen oštećeni proizvod  

5.    Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća Prodavatelju dužan vratiti u originalnoj ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima.


IX. Zaštita osobnih podataka

1.    Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.

2.    Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca. (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda) Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

3.    Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.


X. Ostale odredbe

1.    Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na „BIOmedis.eu“ samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na „BIOmedis.eu“, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena  je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja „BIOmedis.eu“  na drugim web stranicama je zabranjen.

2.    Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova „BIOmedis.eu“  trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.

3.    Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnoga vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.

4.    Kada „BIOmedis.eu“ odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica na primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

5.    Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.

6.    Prodavatelj  zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada:

a)  se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku

b)  se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji

c) postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski
    jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao


XI. Kontakti

1.    Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:
a)    adresu: BIOmedis-E d.o.o., Ivana Lackovića Croate 53b, 10020 Odra, OIB: HR98012301483
b)    telefon: 092 194 0951
c)    e-mail: info@biomedis.eu

Uspješno ste se pretplatili!
Ovaj email je registriran
Newsletter
ico-collapse
0
ic-cross-line-top
Top
ic-expand
ic-cross-line-top